Гэрийнхээ арын цэцгийн талбайг ийнхүү өөрчилсөн байна. Ажилсаг хүмүүсээ үлгэр дуурайлал авцгаая.