Хөл хорионы үед хязгаарлалт тогтоохгүй ажиллах байгууллагын ажилчид хувийн болон албаны автомашинаар дараах хуваарийн дагуу тэгш, сондгойгоор замын хөдөлгөөнд оролцоно.

/2021.04.10-наас 2021.04.25/