Хан-Уул Дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгч Б.Жагар Зайсан толгойн эцэс дэхь барилгатай холбоотойгоор мэдээлэл хийлээ.