Нийслэлийн Боловсролын газраас 162 байгууллагад зарлагдсан сул орон тооны мэдээллийг нэгтгэн танилцууллаа.

Тодруулбал, ирж буй шинэ хичээлийн жилд нийслэлийн ерөнхий боловсролын 157 сургууль, насан туршийн боловсролын таван төвд багш, ажилчдын сул орон тоо зарлагджээ. Доорх ажлын байрыг сонирхсон иргэд тухайн байгууллагад хандана уу.

Сул орон тооны мэдээлэл: