Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоёрдугаар улирлын хичээл эхэллээ. Шинэ улирлын хичээл эхэлсэнтэй холбогдуулан Боловсролын Ерөнхий газраас сургуулиудад зөвлөмж хүргүүлжээ.

Тус зөвлөмжид хүүхдийг эрэмбэлж, байр эзлүүлэн медаль, өргөмжлөл олгодог уламжлалт үйл ажиллагааг таслан зогсоох шаардлага тавьсан байна.

Мөн хүүхэд бүрийг дугуйлан, секцэд хамруулж, гэрийн даалгаврыг хүүхдийн онцлогт тохируулан өгөхийг багш нарт зөвлөжээ.