Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яам (БШУЯ)-наас сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд боловсролын салбарт баримталсан бодлого, хэрэгжилт болон 2023 оны ажлын төлөвлөгөөг танилцуулах уулзалт зохион байгуулав. 

Энэ үеэр Монголын Үндэсний Их Сургууль (МҮИС)-ийн нэртэй холбоотой үүссэн асуудлын шийдвэр гарсан эсэх талаарх сэтгүүлчийн асуултад Боловсрол, Шинжлэх Ухааны сайд Л.Энх-Амгалан хариулав. 

Тэрбээр “Би тушаал гаргасны дагуу МҮИС-ийн нэрийг цуцалсан. Үүнийг үндэслээд ХЗДХ-ийн сайд Х.Нямбаатар бүртгэлийн газраас нэрийг нь хасах тушаалыг мөн гаргасан.

Дахиад л нөгөө улигт шүүхээр шүүгддэг хэлбэр рүүгээ явж байгаа. Шүүхийн шийдвэр илүү шударга гарах болов уу гэж бодож байна” хэмээн хэллээ.