ЭЦА-ны зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэст сар бүр онлайн покер тоглуулдаг этгээдүүд 60 сая төгрөг хахуулиар өгдөг бөгөөд ЭЦА-ны албан тушаалтан Турк улсын Анталья хотод очиж онлайн покер тоглуулдаг этгээдүүдээс хахууль авч даалгаж дайлуулсан гэх мэдээллийг нэгүүн.мн сайтаар мэдээлсэн билээ.

Тэгвэл энэ талаар ЦЕГ-н хэвлэл мэдээллийн албанаас дараах тодруулгыг өгөв. 

Олон нийтийн цахим сүлжээнд нэр бүхий сайтад алба хаагчтай холбоотой нийтлэгдсэн мэдээллийн дагуу холбогдох нэгжээс Цагдаагийн албаны тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журамд заасныг үндэслэн албаны шалгалтыг эхлүүлээд байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургаадугаар зүйл

Монгол Улсын иргэн дараах үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ:

14-д ....нотлох баримтыг шалгуулах, ... “Гэм буруутай нь хуулийн дагуу шүүхээр нотлогдох хүртэл хэнийг ч гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож үл болно.” гэж заасан тул албаны шалгалтын дүнг эргэн мэдээлэх болно.