Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын буцаан олголт улирал улирлаар нь иргэдийн дансанд шилжүүлдэг. Тэгвэл энэ оны эхний улирлын НӨАТ-ын буцаан олголт нь /2024.04.08/ өдрийг хүртэл бүртгүүлсэн баримт хамаарах юм.

Нэгдүгээр улирлын нэмэгдсэн өртгийн албан татварын буцаан олголтыг энэ долоо хоногтоо багтааж иргэдийн дансанд шилжүүлнэ гэв.