Иргэдийн амар тайван байдлыг сахин хамгаалах цагдаагийн ажил тийм ч амар ажил биш. Тэд үүрэгт ажлаа хийхийн тулд ямар ч бэрхшээлийн өмнө нүүр тулан зогсдог. Энэ удаад дэлхийн улс орны цагдаа нарын хөгжилтэй агшиныг харуулж байна.