"Монголын татвар төлөгчдийн өдрүүд”-ийг угтаж Сурагчдын татварын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлж, чөлөөт сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан “Татвар төлөгч танд баярлалаа” сэдэвт гар зургийн уралдаанд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын ирүүлсэн бүтээлийг хүргэж байна. 

 

 

"Татвар төлөгч танд баярлалаа" гар зураг, зохион бичлэгийн уралдаанд Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Ирээдүй цогцолбор 1-р ахлах сургуулийн 8б ангийн сурагч Ц.Ариунбуян, Сонгинохайрхан дүүргийн 62-р сургууль 11б ангийн сурагч Н.Мөнх-Амар нар "Тусгай байр" эзэлсэн байна.