Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт тэр дундаа Чингисийн морьтой хөшөөний эргэн тойронд газар эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгжийн 400 гаруй газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгожээ. Тодруулбал  Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт аялал жуулчлал болон амралт сувилал, газар тариалангийн чиглэлээр газар эзэмших захирамж гаргуулсан боловч гэрээнд заасан зориулалтын дагуу тухайн газраа 2 буюу дүүнээс дээш жил ашиглаагүй, цаг хугацаанд нь газрын төлбөрөө төлөөгүй зэрэг үндэслэлээр Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулын 40-р зүйлийн 40.1.6, Үндэсний аудитын газрын харяа Төв аймгийн Аудитын газрын 2014 оны 12-р сарын 26-н өдрийн ТӨАГ-2014/01-1117  тоот шаадлагыг тус тус үндэслэн ийнхүү дээрхи захирамжуудыг хүчингүй болгожээ.

Ингээд та бүхэндээ газар эзэмших эрх нь хүчингүй болсон 400 гаруй иргэн, аж ахуйн нэгжийн нэрсийг танилцуулая.