Доминик Пио гэх хүүхэд тархины гадна талдаа төрсөн байна. Хүүхдийн тархи нүүр хэсэгт байрласан болохыг жирэмсний 5 дахь сар дээр нь оношилжээ.

Харин Бостоны эмч нар гайхалтай мэс заслын үр дүнд нүүр дээрээ тархитай хүүгийн төрөлтийн согогийг арилгасан байна. Энэ төрлийн мэс заслын анх удаа хийж байгаа нь энэ аж.