2016 оны УИХ болон аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын сонгуулийн санал хураалт Монгол орон даяар 07:00 цагт нэгэн зэрэг эхэлж, 22:00 цагт дуусав. Сонгуулийн Ерөнхий хорооноос сонгуулийн ирцийн талаарх мэдээллийг 12.00, 17.00, 22.00 цагийн байдлаар өгсөн. Тодруулбал

Тойрог

Аймаг, дүүрэг

12:00

17:00

22:00

1

Архангай аймаг

22.9

71.1

 

2

Архангай аймаг

26.6

59.1

 

3

Архангай аймаг

26.1

69.4

 

4

Баян-Өлгий аймаг

16.3

57.5

82.2

5

Баян-Өлгий аймаг

18.4

68.2

76.7

6

Баян-Өлгий аймаг

14.8

64.9

81.8

7

Баянхонгор аймаг

35.6

53.3

82.2

8

Баянхонгор аймаг

32.8

69.7

79.4

9

Баянхонгор аймаг

27.3

75.2

78.8

10

Булган аймаг

23.6

59.2

75.4

11

Говь-Алтай аймаг

33

69.7

79.7

12

Дорноговь, Говьсүмбэр

32.3

63.5

77.3

13

Дорноговь

25.4

56.1

71.5

14

Дорнод аймаг

32.7

55.1

74.4

15

Дорнод аймаг

28.1

53

70.9

16

Дундговь аймаг

26.1

64.3

75.5

17

Завхан аймаг

32.1

76.3

85.9

18

Завхан аймаг

30.7

69.3

75.2

19

Өвөрхангай аймаг

28.5

61.5

68.8

20

Өвөрхангай аймаг

29.3

54.9

79.9

21

Өвөрхангай аймаг

30.2

67.8

70.8

22

Өмнөговь аймаг

33.8

62.3

72.3

23

Өмнөговь аймаг

29

57.3

72.8

24

Сүхбаатар аймаг

32.6

67.2

69.6

25

Сэлэнгэ аймаг

48

50.9

69.4

26

Сэлэнгэ аймаг

22.6

54.3

75.2

27

Сэлэнгэ аймаг

38.5

61.5

75.2

28

Төв аймаг

21.4

57.9

73.1

29

Төв аймаг

23.5

58.9

76.9

30

Төв аймаг

24.4

63.3

 

31

Увс аймаг

26.9

81.4

83.4

32

Увс аймаг

27.8

69.2

83.6

33

Увс аймаг

29

70

83.2

34

Ховд аймаг

29.4

70.9

81

35

Ховд аймаг

25.3

66.9

74

36

Ховд аймаг

33.9

65.2

72.6

37

Хөвсгөл аймаг

21.8

58.9

69.8

38

Хөвсгөл аймаг

21.2

53.6

74.8

39

Хөвсгөл аймаг

23

61.1

61.7

40

Хэнтий аймаг

32.7

68.5

75.6

41

Хэнтий аймаг

25.5

63.1

80.5

42

Хэнтий аймаг

27.7

60

75.3

43

Дархан-Уул аймаг

24.6

49.9

 

44

Дархан-Уул аймаг

23.5

51.7

 

45

Дархан-Уул аймаг

25.3

50.9

69.2

46

Орхон аймаг

28.4

53.8

68.1

47

Орхон аймаг

25.1

50.3

71.2

48

Орхон аймаг

24.5

48.6

69.7

49

Баянзүрх дүүрэг

12.7

43.7

60.9

50

Баянзүрх дүүрэг

17.3

51.4

66

51

Баянзүрх дүүрэг

17.1

41.4

61.1

52

Баянзүрх дүүрэг

17.1

44.3

63

53

Баянзүрх дүүрэг

19.2

46.8

65.1

54

Баянзүрх дүүрэг

20.2

49

54.5

55

Хан-Уул дүүрэг

11.4

51.6

73.4

56

Хан-Уул дүүрэг

18.3

51.4

78

57

Хан-Уул дүүрэг

19

47.9

73.5

58

Хан-Уул дүүрэг

20.3

48.3

72.9

59

Сүхбаатар дүүрэг

14

54.1

74.2

60

Сүхбаатар дүүрэг

16.4

48.1

71.7

61

Сүхбаатар дүүрэг

14.3

42.2

60

62

Сүхбаатар дүүрэг

16.2

37.7

68.6

63

Баянгол дүүрэг

21.3

48.8

65

64

Баянгол дүүрэг

15.8

42

70.4

65

Баянгол дүүрэг

15.9

41.3

67.6

66

Баянгол дүүрэг

15.6

40.7

65.8

67

Баянгол дүүрэг

17.2

39.9

72.9

68

Баянгол дүүрэг

17.6

49.2

70.3

69

Баянгол дүүрэг

19.1

38.9

70.9

70

Баянгол дүүрэг

27.9

53

72.8

71

Сонгинохайрхан дүүрэг

19.2

51.4

66.3

72

Сонгинохайрхан дүүрэг

19.5

47,9

69

73

Сонгинохайрхан дүүрэг

21.4

47.9

66,8

74

Сонгинохайрхан дүүрэг

17.8

43.5

64

75

Сонгинохайрхан дүүрэг

20

44.7

61.5

76

Сонгинохайрхан дүүрэг

19

43.9

65.6

 

 

Одоогоор бороо орсны улмаас зарим аймгийн мэдээлэл гүйцэд ирээгүй байна. Тиймээс ирцийн мэдээллийг эцсийн байдлаар гаргах боломжгүй. Харин 22 цагийн байдлаар сонгуулийн ирц нийслэлд 68 хувьтай байна.

Хэдийгээр сонгуулийн ирцийн дүн эцсийн байдлаар гараагүй ч гэсэн урьдчилсан мэдээгээр дийлэнх хэсгийн хороонд ирц бүрдсэн тул дахин сонгууль явуулахгүй, сонгогчдын идэвхи өмнөх жилүүдийг бодвол сайн байсан гэдгийг СЕХ-оос мэдээлж байна.

12 цагийн байдлаар сонгуулийн ирц 23.3 хувьтай байна. Тодруулбал нийслэлийн хэмжээнд санал өгөх ёстой иргэлийн 18.3 хувьтай, хөдөө орон нутагт 27.5 нь саналаа өгөөд байгаа бөгөөд энэ нь нийт сонгогчдын 23.3 хувь юм. 17 цагийн байдлаар санал хураалтын ирц орон нутагт буюу нийт аймгуудын хэмжээнд 61 хувь, нийслэлд 41 хувьтай байв. Өөрөөр хэлбэл нийт сонгогчдын 55 хувь нь саналаа өгөөд байв.

СЕХ сонгуулийн ирцийн мэдээ болон урьдчилсан дүнг 09:00 цагт мэдээлэхээр боллоо. Бид энэ талаар эргэж мэдээлэх болно.

А.Баярмаа