Хичээлийн шинэ жил эхлэхэд цөөхөн хоног үлдэж буйтай холбогдуулан сурагчийн дүрэмт хувцас гадуур хэдэн төгрөгийн үнэтэй зарагдаж байгааг сонирхуулж байна.

Бага анги буюу I-V анги

Хөвгүүд

2 хос

62 800

 

Цамц

15 000-16 000

 

Зангиа

2 500

Охид

Сарафан

41 000

 

Цамц

16 000

 

Зангиа

2500

Дунд анги VI-IX анги

Хөвгүүд

2 хос

78 800

 

Цамц

17 000-18 000

 

Зангиа

2500

 

Нийт

99 300

Охид

2 хос

76 000

 

Цамц

18 000

 

Зангиа

2500

Ахлах анги X-XII анги

Хөвгүүд

2 хос

108 600

 

Цамц

19 000-20 000

 

Зангиа

3000- 3500

 

Нийт

132 100

Охид

2 хос

98700

 

Цамц

20 000

 

Зангиа

3000-3500