Памела Прати өдий насандаа ийм байдалтай байна гэхээр биеэ маш сайхан авч явдаг нэгэн. Хүмүүс түүний насыг сонссон үедээ нэлээд гайхашралд ордог гэнэ. Учир нь 58 настай ч 40 хүрч байгаа мэт харагддаг байна.