Хужаа нар бараг хульхи хүнийг ч хийх байх шүү. Тэд аливаа зүйлийг дууриан хийхдээ гаргуун