Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Цалинтай ээж” хөтөлбөр энэ оны эхнээс хэрэгжиж энэ сарын санхүүжилт өчигдөрөөс орж эхэлсэн бөгөөд сар бүрийн 20-ноос хойш ээжүүдийн цалин дансанд ордог ч энэ сар Цагаан сар өмнө орсон.

Харин хүүхдийн мөнгөний санхүүжилж ороогүй байсан. Тэгвэл өчигдрөөс мөн хүүхдийн мөнгийг олгож эхэлсэн талаар Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас мэпээлж байна. 2018 оноос эхлэн нийт хүүхдүүдийн 60 хувь буюу 684 мянган хүүхдэд 13 тэрбум төгрөгийг олгож байгаа аж.