Өглөө та ажилдаа яарч босоод амаа угаахдаа цаг алдахгүй байхыг мэдээж хүсдэг байх. Тэгвэл таны цаг завыг хэмнэх нэгэн бүтээгдэхүүн гарсан нь хэлний сойз аж.

Хэлэндээ хийгээд алхах зуураа шүдээ цэвэрлэх энэ сойзыг зохион бүтээгчид болох 2 залуу Адель Элсери, Сайд Фаяд нар өөрсдийн нэрээр нэрлэсэн байна.