Сайхан хүүхэн сайн унаа хоёр үеийн үед л бусдын нүд сэтгэлийг баясгах юм даа...