Бүүр цаанаасаа далжганамаар санагдсан үед ингэдэг тимй ээ бүсгүйчүүд ээ.