64 200 ам.доллар төлж олон гоо сайхны хагалгаанд орсны дүнд нэгэн Япон бүсгүй ийнхүү өөрчлөгдсөн байна.