Энэ жил 63 нас зооглон бараг эмээ болсон түүний  хийдэг ажлыг сонсоод ухаан алдаж ч болох юм. Биеэ үнэлэгч англи эмээ одоог хүртэл ажлаа хийсээр байгаа бөгөөд өдөрт дунджаар 6 хүнд үйлчилдэг гэнэ.

Харин орлогын хувьд ажлын гурван 7 хоногтоо 7600 доллар олдог аж. Энэ мэт эмээ нарын Европын орнуудаар олонтоо таарах байх. Өмнө нь бид Голландын ихэр биеэ үнэлэгч эмээгийн талаар мэдээлж байсан билээ.