Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын 2018 оны бүртгэл 2018 оны 01 сарын 02-15 ны өдрүүдэд явагдах тул харъяалагдах багтаа очиж бүртгүүлнэ үү