Бүсгүйчүүдийн дүрэмт хувцастай ба хувцасгүй харьцуулсан зугуудаас хүргэж байна.