Та бидний идэх дуртай  “Сырок”-оос  төмөр боолт гарч ирчээ. Олон зүйл нуршилгүй гэрэл зургаарр баталгаажуулан хүргэе.