2020 оны 03 сарын 28 өдөр
Тусгаарлах байрны төлбөр төлөхдөө анхаарах зүйлс

Тусгаарлах байрны төлбөр төлөхдөө анхаарах зүйлс

Иргэдийг 21 хоног тусгаарлах байр, хоолны зардал хоногийн 50000 төгрөг буюу нийт 1 050 000 төгрөг, 0-5 настай хүүхэд төлбөргүй, 6-18 хүртэлх насны хүүхэд хоногийн 30000 төгрөг буюу нийт 630000 төгрөг байна.

Ц.Ганзориг: Үндсэн хууль хүчин төгөлдөр болох, Үндсэн хуулийг дагаж мөрдөх гэдэг нь тусдаа ойлголтууд

Ц.Ганзориг: Үндсэн хууль хүчин төгөлдөр болох, Үндсэн хуулийг дагаж мөрдөх гэдэг нь тусдаа ойлголтууд

"Шинэ үндсэн хууль 2020 оны тавдугаар сарын 25-наас хүчин төгөлдөр болоход Засгийн газар огцорно гээд байгаад товч хариулт өгье. Үндсэн хуулийн хамтаар шилжих журмын тухай хуулийг баталсан. Энэ хуулиар дагалдах хуулиудыг хаврын чуулганаар баталтал Үндсэн хуулийг дагаж мөрдөнө. Хаврын чуулганаар Засгийн газрын тухай хуулийг хэлэлцэж батлах тул Засгийн газар огцрохгүй гэж хэлж болно.