2022 оны 05 сарын 12 өдөр
АТГ УИХ-ын гишүүн Б.Бейсенд холбогдох хэргийг прокурорт шилжүүлжээ

АТГ УИХ-ын гишүүн Б.Бейсенд холбогдох хэргийг прокурорт шилжүүлжээ

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс УИХ-ын гишүүн Б.Бейсен нарт холбогдох хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулан, улмаар шүүхэд шилжүүлэх саналтайгаар Нийслэлийн Прокурорын Газарт хүргүүлжээ.

Манайд ХАОАТ-ын шаталсан хэлбэр тохирох уу?

Манайд ХАОАТ-ын шаталсан хэлбэр тохирох уу?

ХАОАТ-ыг олон шатлалтай болгох хэрэгтэй гэсэн зөвлөмжийг ОУВС-гаас манай улсад 2018 онд зөвлөж байсан бол энэ жил дахин үүнийг сануулж зөвлөсөөр байгаа юм. Ингэснээр инфляц буурахад ч нөлөө үзүүлнэ хэмээн анхааруулсаар байгаа билээ.