Улаанбаатар- Дархан чиглэлийн автозамын засвар, шинэчлэлтийн ажилтай холбогдуулан уг замыг энэ сарын 17-оос эхлэн хаана.