Ази бүсгүйчүүдийн дунд шинэ мода дэлгэрсэн байна. Бүсгүйчүүд гараа ашиглахгүйгээр хөхөн дээрээ шингэн зүйл тавьж уух мода дэлгэрсэн байна.