Эмэгтэйхүн ээж болохоосоо өмнө болон дараа нь ийнхүү өөрчлөгдсөн байна.