Тээврийн цагдаагийн албанаас Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албатай хамтран замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа явган зорчигчийн аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нийслэлийн зургаан дүүргийн гудамж, замуудад байрлуулсан хайс, хашлаганы эвдэрсэн хэсгийг засварлах, шинээр солих ажлыг зохион байгууллаа.

ИРГЭД, ТА БҮХЭН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНД ДҮРМЭЭРЭЭ ОРОЛЦООРОЙ