Жил бүрийн хувцас загварын шоугаар тухайн оны шинэ загваруудыг танилцуулдаг билээ. Энэ оны хувьд эрчүүдийн хувцас загварын чиг хандлага иймэрхүү байх нь. Харин таны хувьд 2020 оны эрчүүдийн зуны хувцас загвартай хэр санал нийлж байна.