НӨАТ-ын 2021 оны IV улирлын буцаан олголтыг иргэдийн дансанд шилжүүлж эхэлсэн талаар Татварын ерөнхий газрын дарга Б.Заяабал өөрийн цахим хуудсаар мэдэгдлээ. 

Буцаан олголтоор нийт 1,153,999 иргэнд 64.4 тэрбум төгрөг олгогдох юм байна.

Харин НӨАТ-ын 2021 оны IV улирлын буцаан олголтоороо 26,683 иргэн 925 сая төгрөгийн татвар төлсөн байна.

Үүнийг задалбал тээврийн хэрэгслийн татварт 847.6 сая төгрөг, газрын төлбөрт 36.5 сая төгрөг, үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварт 24 сая төгрөг, галт зэвсгийн албан татварт 15.7 сая төгрөг, газрын ҮХЭХ албан татварт 1.3 сая төгрөгийг төвлөрүүлжээ.