Айл өрхүүдийн цахилгааны төлбөрт өөрчлөлт орсон гэх мэдээллийн дагуу УБЦТС-ээс мэдэгдэл гаргажээ.