Панам хотын манекен нь голдуу ийм хэлбэртэй байдаг гэнэ. Учир нь Панам эмэгтэйчүүдийн ихэнх нь ийм биеийн хэлбэртэй юм болов уу ....