Мэдэгдэл хүргүүлэх нь

 

 2013 оны 06 сарын 04-ний өдрөөс эхлэн нэр бүхий мэдээлэлийн сайтуудын мэдээлснээр эрэн сурвалжлагдаж буй этгээд 5.4 тэрбум төгрөг залилсан С.Б-ийн тухай ноцтой баримтууд гэсэн гарчигтай сэтгүүлчийн  цуврал нийтлэл нь хувь хүний болоод гэр бүлийн нэр хүндэд ноцтой халдсан, бизнесийн үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн гүтгэлэг мэдээлэл байсны сацуу олны танил эрхмүүдийн нэр сүрээрээ тангаргалан хуурамч баримт бүрдүүлэн сэтгүүлчдэд итгүүлэн тараасан бузар үйлдэл болох нь тодорхой болж байгаа юм.

Энэ мэдээлэлийг бичсэн сайт болон түүний удирдлагууд, мөн захиалагч нарт эрүү үүсгүүлэн шалгуулахаар цагдаагийн байгууллагад гомдолоо гаргасан болно.

Үүний зэрэгцээ хувь хүний иргэний үнэмлэхийг сайтад байршуулсан нь МУ-ын эрүүгийн хуулийн тодорхой зүйл заалтуудыг зөрчин хувь хүний иргэний мэдээлэлийн нууцыг олон нийтийн хэрэгсэл ашиглан задруулсан гэмт хэрэг гэж үзэж тус сайтуудын үйл ажиллагаанд гомдол гарган харилцаа холбооны зохицуулах газар болоод Шудрага өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар хандсан болохоо илэрхийлж байна.

            Иймд цаашид энэхүү үйлдэл дахин давтагдахаас урьдчилан сэргийлж танай байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлж байна. Учир нь ямарч нотлох баримтгүй , гүтгэлэгийн чанартай, хувь хүн болоод гэр бүлийн нэр хүндэд халдсан мэдээлэлийг олон нийтийн хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэл болон танил талаа ашиглан нийтлүүлэхийг оролдож яваа нь бидэнд баримтаар мэдээлэгдэж байгаа тул танай байгууллагыг анхааралдаа авахыг хүсч байна.

Энэхүү анхааруулга мэдээлэлийг хүргүүлсээр байхад дахин ийм бусармаг үйл ажиллагааг хөхүүлэн дэмжсэн захиалгат худал мэдээлэлийг тараасан хэвлэл мэдээлэлийн алба болон сэтгүүлчдэд хуулийн хариуцлага тооцуулахаар гомдолоо гаргах болно гэдгийг холбогдох байгууллагад  албан ёсоор анхааруулсан болно.

            Иймд бидний үйл ажиллагаа болон нэр хүндийг гутаасан захиалгат нийтлэл ор үндэсгүй болохыг албан ёсоор мэдэгдэж байна

Мэдэгдэл хүргүүлсэн

                          Ноёд Констракшн ХХК-ний

Хэвлэл мэдээлэлийн алба