САНАЛ ТЭМДЭГЛЭХ ЗААВАР

  • 1. Улсын Их Хурлын сонгуулийн тойрогт нэр дэвшигчдийн дотроос өөрийн сонгохыг хүссэн 1 нэр дэвшигчийн нэрийн өмнөх зууван дугуйг дүүргэн будаж саналаа тэмдэглэнэ.
  • 2. Аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тойрогт нэр дэвшигчийн дотроос өөрийн сонгохыг хүссэн .... нэр дэвшигчийн нэрийн өмнөх зууван дугуйг дүүргэн будаж саналаа тэмдэглэнэ.

СОНГОГЧ ТА