Сум, дүүргийн ИТХ-ын сонгууль 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 07.00-22.00 цагийн хооронд орон даяар нэгэн зэрэг болж өндөрлөлөө. Сэлэнгэ аймгийн хувьд санал өгөх нэрсийн жагсаалтанд 68 409 иргэн бичигдсэнээс 41 373 иргэн саналаа өгч сонгуулийн ирц 60,48 хувьтай байлаа. Үүнээс хамгийн ирц өндөртэй сумдад Түшиг сум 74,9 хувь, Сант сум 73,8 хувь, Баянгол сум 72,3 хувийн ирцтэй байсан бол хамгийн бага ирцтэй сумд нь Сүхбаатар сум 54,8 хувь, Мандал 55,9 хувь, Алтанбулаг сум 60,5 хувийн ирцтэй байв.
Сонгуулийн дүнг сум тус бүрээр танилцуулбал:

Алтанбулаг суманд МАН-9, АН-8, Бие даагч-4, 
Баруунбүрэн суманд МАН-10, АН-11, 
Баянгол суманд МАН-4, АН-23, 
Ерөө суманд МАН-11, АН-16, 
Жавхлант суманд МАН-6, АН-15, 
Зүүнбүрэн суманд МАН-10, АН-9, Бие даагч-1, 
Мандал суманд МАН-25, АН-2, Бие даагч-4, 
Орхон суманд МАН-12, АН-9, 
Орхонтуул суманд МАН-12, АН-9, 
Сайхан суманд МАН-19, АН-11, бие даагч-1, 
Сант суманд МАН-9, АН-12, 
Сүхбаатар суманд МАН19, АН-12, 
Түшиг суманд МАН-7, АН-7, 
Хушаат суманд МАН-13, АН-2, 
Хүдэр суманд МАН-19, АН-2, 
Цагааннуур суманд МАН-10, АН-11, 
Шаамар суманд МАН-10, АН-10 суудал авчээ.

Зүүнбүрэн, Түшиг, Цагааннуур сумдад нэр дэвшигчдийн санал тэнцсэн тул дахин санал хураалт явагдана. Саналын тоо тэнцсэн хэсгүүдэд дахин санал хураалтыг хэрхэн явуулах талаар Сонгуулийн ерөнхий хорооноос зөвлөмж ирүүлэх бөгөөд уг зөвлөмжийн дагуу санал хураалт явагдах юм.