Нийслэлийн Сонгуулийн хорооноос Сум, дүүргийн Иргэдийн хурлын төлөөлөгч /ИХТ/-ийн нэмэлт санал хураалтын ирцийн мэдээг 12.00 цагийн байдлаар нэгтгэж, мэдээллээ. 12:00 цагийн байдлар 21017 иргэн саналаа өгчээ. 

Нийслэлийн Дүүргийн Иргэдийн хурлын 2016 оны сонгуулийн санал хураалтын ирцийн мэдээ

  • Багануур 52.8 хувь
  • Баянгол 51.6 хувь
  • Баянзүрх 49.7 хувь
  • Сонгинохайрхан 48.5 хувь
  • Сүхбаатар 51.7 хувь
  • Хан-Уул 52.4 хувь
  • Чингэлтэй 47.7 хувь
  • Багахангай 71.2 хувь
  • Налайх 61.1 хувь

Нийслэлийн хэмжээнд сонгогчдын санал хураалтын ирц 50.4 хувьтай байгааг нийслэлийн Сонгуулийн хорооноос мэдээллээ.