Барууны орнуудад адуу бол маш үнэтэй. Түүнчлэн сайн үүлдрийн азарга бүүр үнэтэйд орно. Харин сайн үүлдрийн азарга тэр бүр энд тэнд очин гүүг нь хээлтүүлэх боломжгүй учир үрийн шингэнээр нь төл гарган авдаг байна.

Харин азарганы сэрэл мэдрэмжийг өдөөн түүнээс шингэнийг гарган авах тийм ч хялбар биш бөгөөд зураг дээрх хүүхнүүд харин ажилдаа сайн гаршсан бололтой.