Дэлхийн I, II дайн болохоос өмнөх Орос орны зургуудыг хүргэж байна.