Симон Тайлор хэмээх 16 настай энэ охин хумсаа дөрвөн жилийн турш аваагүй. Энэ хугацаанд түүний хумс 15см ургасан байна.