photo tuning_coins_11_zps6dea7bc4.jpg

Араб эр өөрийн хувийн унаагаа зоосоор бүрэх санаа олжээ. Харин түүний ганган төмөр хүлгийг чимэглэхэд 55 мянган ширхэг зоос оржээ.

 

  photo tuning_coins_09_zps50ccbb27.jpg photo tuning_coins_07_zps1ad5cceb.jpg photo tuning_coins_05_zpsd44a1d7f.jpg photo tuning_coins_04_zpsb96d4acb.jpg photo tuning_coins_02_zps64c1653f.jpg photo tuning_coins_31_zps9663845c.jpg photo tuning_coins_30_zpsa8a486b5.jpg photo tuning_coins_28_zps1809466b.jpg photo tuning_coins_26_zps78329311.jpg photo tuning_coins_24_zps27d731c6.jpg photo tuning_coins_22_zps210fffa8.jpg photo tuning_coins_20_zpsb1bf1939.jpg photo tuning_coins_19_zpsf6079a1c.jpg photo tuning_coins_17_zps6a361807.jpg photo tuning_coins_15_zps3d8c3994.jpg photo tuning_coins_14_zpsdf308111.jpg photo tuning_coins_13_zps63bd204a.jpg photo tuning_coins_12_zps52f1c453.jpg