Наадмаар сайн хэмжиж ялгахгүй бол ийм л юм болох нь  ээ комисс анхааралдаа авна уу!