Гэрэл зурагчин эр Казахстаны нэгэн шөнийн клубээр зочилохдоо тус улсын транссексуал эрчүүдийн нэгэн оройн амьдралыг гэрэл зургаар харуулжээ.