Чекеде Питсо бол Африкийн алдарт улс төрч төдийгүй сүлжээ дэлгүүрийн үүсгэн байгуулагч, амжилттай  бизнесмен ажээ. Тэрбээр 70 настайдаа Mercedes E500 машиныг авч шинээр засварлан хөлөглөх болсон. Гэртээ байхаасаа илүүтэйгээр машиндаа цагийг өнгөрөөх болсон. Гэвч хоёр жилийн дараа буюу 72 настайдаа машиндаа өөд болсон байна. 

Тиймээс гэр бүлийнхэн нь түүнийг хайртай машинаа жолоодож байгаа маягаар оршуулжээ.