Коронавирусээс хамгаалах нүсэр  амны хаалтыг нэгэн эр өөрийн гараар бүтээсэн байх юм.