Коронавируст (covid-19)  олон улсад бүтгэгдээд байгаа энэ цаг үед дэлгүүрүүдийн лангуу ийнхүү хоосорч байгаа ажээ. Ганц манай Монголчууд ч дэлгүүр хоослоогүй юм байна.