Таны харж байгаа энэ үхэр дэлхийн хамгийн том эвэртэй үхрээр тодороод байгаа. Эврийнх нь тойрон 952.5 мм бөгөөд тус бүр 45 кг жинтэй юм байна.