Баячуудын хүүхдүүдийн эд хөрөнгөө гайхуулсан  Инстаграмд оруулсан зургуудаас хүргэж байна.